Lajme

Kanë nisur punimet e ndërtimit të fushës së parë

Kanë nisur punimet e ndërtimit të fushës së parë

Varësisht nga kushtet atmosferike do të përfundoj për dy-tre javë

Prishtinë, 27 nëntor 2019 - Kjo fushë dhe e dyta që do të ndërtohet menjëherë pas kësaj, do të bëjë zgjidhjen përfundimtare si për kategoritë e reja, po ashtu edhe për ekipin e parë.