Shkolla e futbollit

Enis Ibrahimi (fisioterapeut)

Enis Ibrahimi (fisioterapeut)

I lindur më 08.07.1995 në Prishtinë

Enis Ibrahimim – fisioterapeut i kategorive të reja. Në FC Prishtina është i angazhuar nga viti 2017.