Shkolla e futbollit

Jeton Berisha (portierët)

Jeton Berisha (portierët)

I lindur më 18.04.1989 në Prishtinë

Jeton Berisha – trajner i portierëve.