Lajme

Pasqyrat Financiare për vitin e mbyllur më 31 Dhjetor 2018

Pasqyrat Financiare për vitin e mbyllur më 31 Dhjetor 2018

file:///C:/Users/Fc%20Prishtina/Downloads/20190510155158627.pdf

*Për ta hapur dokumentin, kopjone linkun dhe hapeni pastaj në ‘search’